Výběr členského příspěvku do fondu Klubu rodičů za rok 2018/19 se bude konat na zítřejších třídních schůzkách

Vážení rodiče,

zítra, 20. listopadu 2018, budou probíhat třídní schůzky, v rámci kterých zástupci Klubu rodičů budou vybírat členský příspěvek do fondu KR. I pro tento školní rok je to 250,- Kč, horní hranice není omezena. Pokud máte ve škole více dětí, přispíváte pouze jednou.

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš příspěvek.

 

Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

Kdo jsme: Klub rodičů Lobkovicovo, z. s. (KR), je sdružení rodičů, které se snaží pomáhat ZŠ zajistit různé výukové nebo zájmové aktivity dětí. Členem se stává každý, kdo jednou ročně uhradí členský příspěvek 250 Kč. Pokud školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, příspěvek se platí pouze za 1 dítě, za ostatní děti je příspěvek dobrovolný.

Proč jsme: Úsilí pedagogického sboru školy by mělo být podpořeno rovněž ze strany rodičů. Mnozí z nás, rodičů, jsou však pracovně a jinak velice vytíženi, a proto se nemohou aktivit Klubu rodičů efektivně účastnit. Avšak i materiální zajištění těchto aktivit Klubu rodičů je velkou podporou.

Jak fungujeme: Každá třída má ve sdružení jednoho svého zástupce. Scházíme se několikrát do roka, v mezidobí komunikujeme po emailu.

Na čem se školou spolupracujeme: Iniciujeme a schvalujeme pořizování služeb a užitečných věcí pro školu a žáky trvalejších hodnot nebo těch spotřebních, na které se škole nedostávají finance. V součinnosti s třídními pedagogy a vedoucí školní družiny v odůvodněných případech poskytujeme dětem, které se nacházejí ve vážnější sociální situaci, příspěvky na školní akce.

Pomáháme jako rodiče škole spolufinancovat pro naše děti např. následující aktivity:

  • Příspěvky jednotlivým třídám na výlety, herní a materiální vybavení do tříd,školu v přírodě, lyžařské zájezdy, na vstupy do muzeí, výstavy apod.
  • Permanentka do ZOO  ̶  využívají třídy k výukovým programům
  • Výukové pomůcky  ̶   učebnice angličtiny, sluchátka, encyklopedie, atlasy do žákovské knihovny
  • Vybavení školy ─ nástěnkové paravány, skříňky, výzdoba jídelny, sportovní náčiní, dresy, hry do tříd
  • Odměny na sportovní a jiné dny školy, aktivity školní družiny a drobné dárky pro prvňáčky
  • Předplatné odborných časopisů na fyziku, zeměpis, dějepis, atd.
  • Tonery do tiskáren
  • Stužkování a raut pro 9. třídy na závěr školní docházky
  • Počítače, interaktivní tabule určené k výuce žáků atd.
  • Odměny nejlepším žákům (knižní poukázky na konci roku a za soutěže kulturní, sportovní, vědomostní)

 

Naše spolupráce se neomezuje jen na finanční podporu školních aktivit. Uspořádali jsme tři ročníky školní zahradní slavnosti a v této tradici chceme pokračovat, iniciovali jsme rozšíření nabídky volnočasových aktivit.

Abychom mohli i ve školním roce 2018/2019 v této činnosti pokračovat, prosíme Vás i letos o min. příspěvek 250,- Kč na žáka. Vybírat jej budou třídní zástupci na třídních schůzkách 20. listopadu.

Velice děkujeme za Vás příspěvek, který bude vždy směřovat ve prospěch všech našich dětí.

Chcete se vyjádřit k fungování Klubu rodičů nebo něco ve škole změnit, zavést? V případě Vašich jakýchkoliv dotazů, připomínek či námětů (např. na další možné výdaje fondu KR na pořízení užitečného vybavení či služeb pro děti a školu), prosím, kontaktujte svého třídního zástupce nebo pište na email krlobkovicovo@gmail.com.

Děkujeme.

Za Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.
předsedkyně
Lenka Jandáková
737 738 686

Další články:

Aktuálně ve škole (42. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 17. 6. se od 16:00 uskuteční schůzka rodičů budoucích dětí v přípravné třídě (pracoviště Lobkovicovo).  V úterý 18. 6. se koná od 16:00

Aktuálně ve škole (41. týden)

pracoviště Lobkovicovo Tento týden probíhají obhajoby Absolventských prací 9. ročníku. V pondělí 10. 6. 8.B a 8.C navštíví Národní muzeum. V úterý 11. 6. od

Skip to content