Za tajemstvím Dorsetu… aneb Dinosauři tu byli dřív

POKYNY PŘED CESTOU

Vážení účastníci,

s nástupem března začínáme vybírat dokumenty potřebné k výjezdu do Velké Británie, který letos proběhne v termínu od 28. 4. do 5. 5. 2019. Všichni účastníci odevzdají tyto materiály:

 1. kopii strany pasu, kde je uvedena doba platnosti – musí platit ještě půl roku po návratu z ciziny
  (originál cestovního dokladu samozřejmě s sebou)
 2. souhlas rodičů s výjezdem do zahraničí 
 3. poučení o bezpečnosti chování po dobu zájezdu
 4. kopii kartičky zdravotního pojištění účastníka
  (originál kartičku pojištěnce musí mít dítě s sebou)
 5. potvrzení o zdravotním stavu dítěte
  (musí potvrdit lékař)
 6. potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
  (odevzdáváte při odjezdu s datem odjezdu)
 7. kopie očkovacího průkazu

M. Korešová, H. Černá

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content