Pravěk – spaní ve škole

26. 4. 2019 se dveře do školní družiny otevřely i večer. A proč asi ? Celou noc tady řádily tlupy pravěkých lidiček. Vybrali jsme nejkrásnější masky, zatancovali pravěké tance. Všichni už se těšili na večeři, protože se podával mamut na přesličce, kterého si děti ulovily . Po večeři proběhly další soutěže a pak hajdy na kutě. Ráno nás čekala pravěká snídaně.  Myslím, že

jsme si všichni užili další v pořadí již osmé spinkání. Martina Baladová

foto: