Stanovení výše úplaty za školní družinu

Na základě pravomocí daných § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuji výši úplaty za školní družinu, a to takto: Pro školní rok 2019/2020 zůstává úplata ve stejné výši jako v předchozím období,  tedy 250 Kč na žáka[…]