Kroužky ve škole 2019/2020

ŠKOLNÍ KROUŽKY

Vážení rodiče,

v letošním roce spouštíme přihlašování na školní kroužky online přes školní informační systém ŠKOLA ONLINE. Jiná forma přihlášení na kroužek z technických a organizačních důvodů není možná.

Rodiče nových žáků získali registrační PIN do ŠKOLY ONLINE od svého třídního učitele.  Na jeho základě si vytvoří uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do systému. Kdo již školní informační systém ŠKOLA ONLINE používal v předešlých letech, nic se pro něj v přihlašování nemění.

ŠKOLA ONLINE – ZDE

Postup, jak přihlásit dítě na kroužek (POZOR ! nelze přihlašovat přes účet dítěte, ale pouze přes účet rodiče)

Po přihlášení do systému ŠKOLA ONLINE vybereme z horního menu
„Ostatní moduly -> Zápis na školní akce -> Přehled akcí“.

Zobrazí se stránka s položkami
Žák/Student Pokud máme více dětí ve škole, můžete mezi nimi volně přepínat.
Přehled akcí Zde se zobrazuje seznam kroužků, na které můžete Vaše dítě přihlásit.

Pro zápis na daný kroužek stačí kliknout na název kroužku. Zobrazí se okno s podrobnostmi o vybraném kroužku.

Dole jsou dvě tlačítka       PŘIHLÁSIT                                           ZRUŠIT

Po přihlášení se zobrazí:

Úspěch:                Registrace na kroužek byla úspěšně provedena.

V případě, že chce dítě z kroužku odhlásit, stačí postupovat obdobně jako při přihlašování, jen použijete tlačítko                           ZRUŠIT PŘIHLÁŠKU

Úspěch:                Registrace na kroužek byla na Vaši žádost úspěšně zrušena.

Přihlásit na kroužky se lze od 5.9. 00:00 hod. do 8. 9. 23:59 hod.
!!! AKTUALIZACE !!! přihlašování prodlouženo do 11. 9. 23:59 hod.

Po uplynutí této doby se všechny přihlášky stávají závaznými. Kapacita každého kroužku je omezena.

 

EXTERNÍ KROUŽKY

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content