Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro přijetí na školní rok 2020/2021 a vzory potřebných dokumentů najdete na níže uvedených odkazech, pokud potřebujete další informace nebo pomoci s řešením nějakého problému v souvislosti s přijímacím řízením, obraťte se na výchovnou poradkyni Mgr. Helenu Černou.

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přihláška ke studiu

Zápisový lístek – vzor   vyplnění

Formulář pro potřeby ZŠ – SŠ s talentovou zkouškou

Formulář pro potřeby ZŠ – SŠ bez talentové zkoušky

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor 1

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor 2

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor 3

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content