Klub rodičů Lobkovicovo

Vážení rodiče,

zítra, 19. listopadu 2019, se budou konat třídní schůzky, během nichž od Vás třídní zástupci Klubu rodičů Lobkovicovo či třídní učitelé vyberou příspěvek do fondu v min. výši 250,- Kč. Pokud máte ve škole více dětí, stačí, když přispějete jednou.

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš příspěvek.

Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

 

 

Kdo jsme: Klub rodičů Lobkovicovo, z. s. (KR), je sdružení rodičů, které se snaží pomáhat ZŠ zajistit různé výukové nebo zájmové aktivity dětí. Členem se stává každý, kdo jednou ročně uhradí členský příspěvek alespoň 250 Kč. Pokud školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, příspěvek se platí pouze za 1 dítě, za ostatní děti je příspěvek dobrovolný.

Proč jsme: Úsilí pedagogického sboru školy by mělo být podpořeno rovněž ze strany rodičů. Mnozí z nás, rodičů, jsou však pracovně a jinak velice vytíženi, a proto se nemohou aktivit Klubu rodičů efektivně účastnit. Avšak i materiální zajištění těchto aktivit Klubu rodičů je velkou podporou.

Jak fungujeme: Každá třída má ve sdružení jednoho svého zástupce. Scházíme se několikrát do roka, v mezidobí komunikujeme po emailu.

Na čem se školou spolupracujeme: Iniciujeme a schvalujeme pořizování služeb a užitečných věcí pro školu a žáky trvalejších hodnot nebo těch spotřebních, na které se škole nedostávají finance. Zprostředkováváme komunikaci a přání rodičů vedení školy. V součinnosti s třídními pedagogy a vedoucí školní družiny v odůvodněných případech poskytujeme dětem, které se nacházejí ve vážnější sociální situaci, příspěvky na školní akce.

Pomáháme jako rodiče škole spolufinancovat pro naše děti např. následující aktivity:

  • Příspěvky jednotlivým třídám na výlety, herní a materiální vybavení do tříd a učeben, na školu v přírodě, lyžařské zájezdy (doprovodný personál), na vstupy do muzeí, výstavy apod.
  • Permanentka do ZOO  ̶  využívají třídy k výukovým programům
  • Výukové pomůcky  ̶   učebnice angličtiny, sluchátka, encyklopedie, atlasy do žákovské knihovny
  • Vybavení školy ─ nástěnkové paravány, skříňky, výzdoba jídelny, sportovní náčiní, dresy, hry do tříd
  • Odměny na sportovní a jiné dny školy, aktivity školní družiny (750,- Kč/měsíčně) a drobné dárky pro prvňáčky
  • Předplatné odborných časopisů, pomůcky atd.
  • Stužkování a raut pro 9. třídy na závěr školní docházky
  • Odměny žákům (knižní poukázky na konci roku a za soutěže kulturní, sportovní, vědomostní)
  • Zajištění Zahradní slavnosti (letos chystáme již 5. ročník)

 

Velice děkujeme za Vás příspěvek, který bude vždy směřovat ve prospěch všech našich dětí.

Chcete se vyjádřit k fungování Klubu rodičů nebo něco ve škole změnit, zavést? V případě Vašich jakýchkoliv dotazů, připomínek či námětů (např. na další možné výdaje fondu KR na pořízení užitečného vybavení či služeb pro děti a školu), prosím, kontaktujte svého třídního zástupce nebo pište na email krlobkovicovo@gmail.com.

Děkujeme.

Za Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.
předsedkyně
Lenka Jandáková
737 738 686

 

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content