Přijímací řízení do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předem bych Vám chtěla poděkovat, že jste si při podání přihlášky ke vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. Ráda bych Vás informovala o průběhu přijímacího řízení do prvních tříd, které probíhá na základě Vámi podaných přihlášek.

Na naší škole budeme v příštím školním roce opět otevírat 3 první třídy – 2 třídy na pracovišti LOBKOVICOVO (LOB) a 1 třídu na pracovišti PERUNOVA (PER).
Celková maximální kapacita těchto tříd je 90 dětí.

Vzhledem k tomu, že kapacita tříd nedovoluje přijmout všechny přihlášené děti, děti s bydlištěm mimo Prahu 3 prozatím nelze přijmout.

Rozdělení přijatých dětí na pracoviště a do tříd bude provedeno později. Přednost při zařazování budou mít děti spádové, které mají na pracovišti sourozence. Pro zařazení spádových dětí do třídy na pracoviště Perunova (které tam nemají sourozence), bude pravděpodobně nutné rozhodnout formou losování.

Vážení rodiče,

mezi zapsanými dětmi bylo (podle našich informací) více než 20 dětí, které byly u zápisu ve více školách. Aby bylo možné co nejdříve rozhodnout o přijetí dětí do naší školy, žádám tímto rodiče dětí, které byly u více zápisů, případně již jsou přijaty na jinou školu a rozhodnou se pro ni, aby mi tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili (vzali svoji žádost o přijetí na naši školu zpět). 

                                                       Děkuji

Mgr. Naděžda Hrebíková
ředitelka školy

 

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content