Sportovní areál znovu otevřen

Dne 18. 5. 2020 opět otevíráme sportovní areál.

Vzhledem k nařízením vlády a provozním podmínkám školy ale zůstane uzavřena budova školy. Klientům bude k dispozici WC v tenisových šatnách. Vstup do areálu bude umožněn pouze aktivním sportovcům.

Hráči kolektivních sportů budou do areálu vpuštěni hromadně, nejdříve 10 minut před začátkem smluvní hrací doby. Stejně tak jim bude umožněn hromadný odchod nejpozději 10 minut po ukončení hrací doby.

Žádáme klienty o dodržování všech platných nařízení.