Sportovní areál znovu otevřen

Dne 18. 5. 2020 opět otevíráme sportovní areál.

Vzhledem k nařízením vlády a provozním podmínkám školy ale zůstane uzavřena budova školy. Klientům bude k dispozici WC v tenisových šatnách. Vstup do areálu bude umožněn pouze aktivním sportovcům.

Hráči kolektivních sportů budou do areálu vpuštěni hromadně, nejdříve 10 minut před začátkem smluvní hrací doby. Stejně tak jim bude umožněn hromadný odchod nejpozději 10 minut po ukončení hrací doby.

Žádáme klienty o dodržování všech platných nařízení.

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content