Volba povolání – možnost psychologického vyšetření

Vážení rodiče,

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 nabízí již řadu let žákům naší školy pomoc s volbou povolání, a tedy také vhodného typu střední školy. Pro zájemce zajišťuje na konci 8. ročníku v měsíci červnu testování, na které pak navazují na podzim na začátku 9. ročníku individuální konzultace v poradně. Vzhledem k letošní mimořádné situaci, kdy poradna nemůže zajistit potřebné hygienické podmínky pro testování dětí ve svých prostorách, jsme ve spolupráci poradny a školy připravili testování v prostorách školy, kde je možné hygienické podmínky zajistit – žáci budou rozděleni do skupin o počtu maximálně 15 osob, aby bylo možno dodržet potřebnou vzdálenost, dále budou dodržena další pravidla, která platí pro provoz školy v tomto období (viz níže). Pokyny k přihlášení a informace o vyšetření  najdete v dokumentu pedagogicko-psychologické poradny, který je  ke stažení na konci tohoto článku. Pro psychologické vyšetření v prostorách školy platí následující pravidla:

  1. Vyšetření se mohou účastnit jen předem přihlášení žáci. Žák, který bude mít příznaky akutního onemocnění, nesmí do budovy školy vstoupit (v případě nemoci doporučujeme kontaktovat poradnu a domluvit se na náhradním termínu).
  2. Každý účastník vyšetření přinese vyplněné a podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce s aktuálním datem (tedy datované v den vyšetření nebo nejvýše jeden den před ním). Formulář čestného prohlášení je ke stažení na konci tohoto článku.
  3. V den vyšetření se žáci, kteří se účastní vyšetření, shromáždí před školou ve stanovenou dobu, do budovy školy vstoupí společně v doprovodu pracovníka školy.
  4. Žáci budou po celou dobu dodržovat stanovené odstupy od ostatních osob. V budově školy se budou pohybovat jen ve vymezeném prostoru, po skončení vyšetření odejdou žáci ze školy společně v doprovodu pracovníka školy.
  5. Každý žák bude vybaven rouškou pro zakrytí nosu a úst, kterou použije  ve společných prostorách školy, při testování si podle pokynů pracovníka školy nebo pedagogicko-psychologické poradny bude moci roušku odložit.
  6. Po příchodu do školy a dále podle pokynů pracovníků školy provedou žáci desinfekci rukou.
  7. Žáci si přinesou vlastní psací potřeby.
  8. Pokud se u žáka v době jeho pobytu v budově školy objeví příznaky akutního onemocnění, přesune se do izolační místnosti a škola vyzve zákonné zástupce, aby si ho urychleně vyzvedli.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content