Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,  

vzhledem k mimořádným okolnostem se bude informační schůzka konat až první den školního roku 2020/2021, tedy 1. září 2020Informace o tom, jaké pomůcky a vybavení budou děti do školy potřebovat, zveřejníme pro jednotlivé třídy zde na webových stránkách ještě do konce června. Pořídit vše potřebné budete moci i v září, kdy se budete moci také poradit s pedagogy o tom, které typy psacích potřeb apod. jsou nejvhodnější. Sešity, učebnice a učební materiály děti dostanou ve škole. 

Informace k organizaci prvního školního dne ještě upřesníme na konci srpna, budou zveřejněny na webových stránkách. V tuto chvíli předpokládáme, že 1. září nebudou platit žádná epidemiologická opatření, ale pokud by to nastalo, přizpůsobíme organizaci těmto pravidlům tak, abychom zároveň dětem (a samozřejmě také jejich rodinám) umožnili užít si slavnostně tento důležitý životní krok. Základní informace k průběhu prvního školního dne: 

  • Prvňáčci, jejich rodiče a další blízcí se sejdou před školou v 7:45 (pokud by bylo nutné omezit kvůli epidemiologickým opatřením počet osob doprovodu, budeme o tom včas informovat). 
  • Děti přijdou do školy s aktovkou, domů si odnesou první sešity a učebnice. První den se nepřezouvají. 
  • Třídní učitelky budou mít tabulku s označením třídy, aby každý poznal svou paní učitelku a spolužáky. 
  • V 8:00 začne slavnostní přivítání prvňáčků ve škole, děti přivítají mezi sebe ostatní žáci školy (pokud to bude možné). Prvňáčci se pak se svými učitelkami přesunou do svých tříd, tam je doprovodí i rodiče (Vzhledem k velikosti učebny není vhodný početnější doprovod, i když nebudou platit žádná mimořádná opatření. Pokud tedy bude Vašeho prvňáčka doprovázet více osob, bylo by vhodné, aby dovnitř do školy nešli všichni.). Prvňáčci se seznámí se svou třídní učitelkou, s prostředím své třídy. Celé přivítání bude trvat přibližně 30 minut. 
  • Po přivítání mohou děti ze školy odejít v doprovodu jednoho z rodičů nebo jiné doprovázející osoby, zajistěte si prosím, aby jeden rodič mohl zůstat i po odchodu dítěte ve škole a zúčastnit se informační schůzky (z prostorových důvodů skutečně omezte účast na jednu osobu). Pokud dítě nemůže nikdo ze školy doprovodit, zajistí dohled nad ním po dobu informační schůzky školní družina. 
  • Po odchodu dětí proběhne informační schůzka pro rodiče, kde se dozvědí všechny potřebné informace k provozu školy, školní jídelny i školní družiny, k režimu prvních tříd v počátečním období, pomůckám apod. Schůzka bude mít dvě části – nejprve proběhne zvlášť schůzka pro každou třídu s třídní učitelkou, následovat bude společná schůzka, na které budou podány informace k provozu školy. Celkově bude schůzka trvat přibližně do 11:00. Budete moci také hned přihlásit dítě ke školnímu stravování a do školní družiny.  

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content