Platby za školní kroužky a školní družinu

Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu

Poměrná část uhrazených plateb za školní kroužky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 (období od 10. 3.2020) bude převedena na úhradu školních kroužků na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě, že se dítě již nebude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat v naší škole, může si jeho zákonný zástupce požádat o vrácení poměrné části úhrady, a to v kanceláři školy. Toto opatření se týká školních kroužků, o platbách externím organizátorům zájmových aktivit je třeba jednat přímo s nimi.

Školní družina

Poměrná část plateb za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude převedena na úhradu školní družiny v období 1. pololetí školního roku 2020/2021. Jedná se o platby za měsíce duben, květen a červen 2020 u dětí, které se neúčastnily odpoledních vzdělávacích aktivit v období od 25. 5. 2020. U dětí, které se účastnily odpoledních vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020, vznikl přeplatek jen za období dubna a května 2020. V případě, že se dítě již nebude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat v naší škole, můžete si jeho zákonný zástupce požádat o vrácení poměrné části úhrady, a to v kanceláři školy.

Kontakty

Pracoviště Lobkovicovo

Kancelář školy – paní Břízová: brizova@lobkovicovo.cz, tel. 267 310 706

Pracoviště Perunova

Kancelář školy – paní Dvořáková: alena.dvorakova@perunka.cz , tel. 267 310 296

Další články:

McDonald´s Cup

Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna proběhl v areálu SARA Pražačka 25. ročník fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Obou turnajů se účastnilo 9

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu, V SOBOTU 20. dubna od 9:00 (v případě deště v neděli 21. 4.) na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme DŘEVĚNÝ

Skip to content