Platby za školní kroužky a školní družinu

Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu

Poměrná část uhrazených plateb za školní kroužky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 (období od 10. 3.2020) bude převedena na úhradu školních kroužků na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě, že se dítě již nebude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat v naší škole, může si jeho zákonný zástupce požádat o vrácení poměrné části úhrady, a to v kanceláři školy. Toto opatření se týká školních kroužků, o platbách externím organizátorům zájmových aktivit je třeba jednat přímo s nimi.

Školní družina

Poměrná část plateb za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude převedena na úhradu školní družiny v období 1. pololetí školního roku 2020/2021. Jedná se o platby za měsíce duben, květen a červen 2020 u dětí, které se neúčastnily odpoledních vzdělávacích aktivit v období od 25. 5. 2020. U dětí, které se účastnily odpoledních vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020, vznikl přeplatek jen za období dubna a května 2020. V případě, že se dítě již nebude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat v naší škole, můžete si jeho zákonný zástupce požádat o vrácení poměrné části úhrady, a to v kanceláři školy.

Kontakty

Pracoviště Lobkovicovo

Kancelář školy – paní Břízová: brizova@lobkovicovo.cz, tel. 267 310 706

Pracoviště Perunova

Kancelář školy – paní Dvořáková: alena.dvorakova@perunka.cz , tel. 267 310 296

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content