Obnovení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. ročníku a děti v přípravných třídách

Vážení rodiče,

podle sdělení ministra školství a ministra zdravotnictví dojde k obnovení prezenční výuky v 1. a 2. ročníku a v přípravných třídách, a to od 18. listopadu. Ministři informovali na tiskové konferenci, že budou stanoveny podmínky pro výuku a provoz školy, budou nutná speciální opatření a platit zvýšená hygienická pravidla. Jakmile budeme mít konkrétní informace, připravíme v souladu s nimi výuku a budeme Vás o tom, za jakých podmínek bude probíhat, informovat.

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content