Informace k úpravě výše úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v době distanční výuky byl přerušen provoz školní družiny, bylo rozhodnuto o snížení výše úplaty za období září až prosinec 2020, a to o 250,- Kč. Tuto částku škola zašle zpět na účet rodiče. V případě, že zaslání na účet není možné, bude vrácení této částky probíhat po domluvě s kanceláří školy individuálně. Převedení vracené části úhrady na další období není možné. 

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content