stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace k úpravě výše úplaty za školní družinu

Informace k úpravě výše úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v době distanční výuky byl přerušen provoz školní družiny, bylo rozhodnuto o snížení výše úplaty za období září až prosinec 2020, a to o 250,- Kč. Tuto částku škola zašle zpět na účet rodiče. V případě, že zaslání na účet není možné, bude vrácení této částky probíhat po domluvě s kanceláří školy individuálně. Převedení vracené části úhrady na další období není možné. 

Skip to content