Před Vánoci naposledy do školy 18. prosince

Ministr školství oznámil, že děti půjdou před Vánoci do školy naposledy v pátek 18. prosince. Pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince vyhlašuje jako Dny boje proti covidu, všichni žáci mají v tyto dny volno, rodiče dětí do 10 let mohou čerpat ošetřovné. Ve středu 23. prosince začínají vánoční prázdniny tak, jak bylo původně plánováno. Pokud se nic nezmění, skončí vánoční prázdniny v neděli 3. ledna a vyučování by mělo začít v pondělí 4. ledna 2021, zatím nelze říci, v jakém režimu, prozatím počítáme s tím, že bude pokračovat v takové podobě, jako teď v prosinci – tedy prezenční výuka přípravných tříd a všech tříd 1. stupně, prezenční výuka 9. ročníku, střídavá výuka v 6., 7. a 8. ročníku. O tom, jak bude výuka probíhat, vás budeme samozřejmě informovat, sledujte prosím rozvrh žáka ve Škole OnLine, informace zveřejníme také na webových stránkách školy a rozešleme rodičům zprávu. 

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content