Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 12. dubna

Od pondělí 12. dubna do odvolání platí následující: 

Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole 

 • pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor  
 • žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška 
 • žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními respirátory/rouškami (alespoň 2 náhradní) 

Další důležitá hygienická pravidla 

 • dodržování bezpečných rozestupů 
 • homogenita skupin 
 • mytí a dezinfekce rukou 
 • dezinfekce povrchů a prostor školy 
 • časté větránív chladném počasí myslete na dostatečné oblečení dětí 

Pravidelné preventivní testování 

 • testování je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce 
 • více informací ZDE 

Organizace výuky 

 • V týdnu od 12. 4. se vrací přípravné třídy k prezenční výuce, třídy prvního stupně začínají se střídavou prezenční a distanční výukou, třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce – více ZDE 
 • Pro žáky 2. stupně jsou možné individuální konzultace ve škole v případě, že jde o žáky ohrožené školním neúspěchem, případně v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky u žáků 9. ročníkuPotřebnost takových konzultací vyhodnotí škola. Při individuální konzultaci není nutné testování žáků. 
 • O změně formy výuky (prezenční, distanční, střídavá) bude škola zákonné zástupce informovat na webových stránkách a zasláním informace v systému Škola OnLine. 
 • Při vzdělávání jsou nadále zakázány sportovní činnosti a zpěv. 
 • Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném ZDE 

Režim školy a provoz školní družiny 

 • Příchod žáků do školy je možný od 7.30. 
 • Provoz školní družiny končí v 16.30. 
 • Ranní a večerní družinu není možné zajistit (důvodem je homogenita skupin). 
 • Vstup třetích osob (včetně zákonných zástupců) do prostor školy není možný, výjimkou jsou závažné odůvodněné případy, ovšem za přísného dodržení hygienických pravidel a tak, aby docházelo jen k minimálnímu kontaktu s dalšími osobami. 

Postup při výskytu příznaků onemocnění nebo při pozitivním výsledku testu 

 • Osoby s příznaky akutního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy, stejně tak osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. 
 • Pokud se u žáka projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude izolován v izolační místnosti, škola informuje zákonného zástupce a vyzve ho, aby si dítě co nejdříve ze školy odvedl. 
 • Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu ZDE 

Školní jídelna 

 • Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, a to za dodržení hygienických pravidel. 
 • Žáci na distanční výuce mají nárok vyzvednout si oběd ze školní jídelny do přinesených nádob, obědy je třeba přihlásit (žáci mají v době distanční výuky obědy automaticky odhlášené). Vyzvednout oběd nemůže osoba, která má nařízenou izolaci, karanténu, nebo jeví příznaky akutního onemocnění. 

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí 

 • Dosavadní způsob zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí končí v pátek 9. dubna, vyhrazené školy již nebudou dále fungovat. 
 • Od pondělí 12. dubna platí nová pravidla – péči o děti zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně, zajišťuje v týdnu, kdy mají distanční výuku, jejich kmenová škola. 
 • Péči o tyto děti zajišťuje školní družina, dopoledne se děti zapojí do distanční výuky své třídy. 
 • O zařazení žáka do tohoto programu musí zaměstnavatel rodiče požádat ředitelku školy. 
 • V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz nebo prostřednictvím Školy OnLine), ta vás informuje o dalším postupu. 

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content