Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 12. dubna

Od pondělí 12. dubna do odvolání platí následující: 

Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole 

 • pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor  
 • žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška 
 • žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními respirátory/rouškami (alespoň 2 náhradní) 

Další důležitá hygienická pravidla 

 • dodržování bezpečných rozestupů 
 • homogenita skupin 
 • mytí a dezinfekce rukou 
 • dezinfekce povrchů a prostor školy 
 • časté větránív chladném počasí myslete na dostatečné oblečení dětí 

Pravidelné preventivní testování 

 • testování je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce 
 • více informací ZDE 

Organizace výuky 

 • V týdnu od 12. 4. se vrací přípravné třídy k prezenční výuce, třídy prvního stupně začínají se střídavou prezenční a distanční výukou, třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce – více ZDE 
 • Pro žáky 2. stupně jsou možné individuální konzultace ve škole v případě, že jde o žáky ohrožené školním neúspěchem, případně v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky u žáků 9. ročníkuPotřebnost takových konzultací vyhodnotí škola. Při individuální konzultaci není nutné testování žáků. 
 • O změně formy výuky (prezenční, distanční, střídavá) bude škola zákonné zástupce informovat na webových stránkách a zasláním informace v systému Škola OnLine. 
 • Při vzdělávání jsou nadále zakázány sportovní činnosti a zpěv. 
 • Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném ZDE 

Režim školy a provoz školní družiny 

 • Příchod žáků do školy je možný od 7.30. 
 • Provoz školní družiny končí v 16.30. 
 • Ranní a večerní družinu není možné zajistit (důvodem je homogenita skupin). 
 • Vstup třetích osob (včetně zákonných zástupců) do prostor školy není možný, výjimkou jsou závažné odůvodněné případy, ovšem za přísného dodržení hygienických pravidel a tak, aby docházelo jen k minimálnímu kontaktu s dalšími osobami. 

Postup při výskytu příznaků onemocnění nebo při pozitivním výsledku testu 

 • Osoby s příznaky akutního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy, stejně tak osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. 
 • Pokud se u žáka projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude izolován v izolační místnosti, škola informuje zákonného zástupce a vyzve ho, aby si dítě co nejdříve ze školy odvedl. 
 • Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu ZDE 

Školní jídelna 

 • Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, a to za dodržení hygienických pravidel. 
 • Žáci na distanční výuce mají nárok vyzvednout si oběd ze školní jídelny do přinesených nádob, obědy je třeba přihlásit (žáci mají v době distanční výuky obědy automaticky odhlášené). Vyzvednout oběd nemůže osoba, která má nařízenou izolaci, karanténu, nebo jeví příznaky akutního onemocnění. 

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí 

 • Dosavadní způsob zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí končí v pátek 9. dubna, vyhrazené školy již nebudou dále fungovat. 
 • Od pondělí 12. dubna platí nová pravidla – péči o děti zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně, zajišťuje v týdnu, kdy mají distanční výuku, jejich kmenová škola. 
 • Péči o tyto děti zajišťuje školní družina, dopoledne se děti zapojí do distanční výuky své třídy. 
 • O zařazení žáka do tohoto programu musí zaměstnavatel rodiče požádat ředitelku školy. 
 • V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz nebo prostřednictvím Školy OnLine), ta vás informuje o dalším postupu. 

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content