Pravidla provozu ve školním roce 2021/2022

Při výuce, v provozu školní družiny a školní jídelny i při dalších aktivitách školy je třeba dodržovat hygienická pravidla i další opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Pravidla stanovuje Vláda ČR, zejména ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, tato pravidla je škola povinna dodržovat stejně jako je škola povinna dodržet opatření vyhlášená krajskou hygienickou stanicí. Jedná se jak o opatření vyhlašovaná plošně, tak o opatření vyhlašovaná lokálně, pro školu, jednotlivé třídy či skupiny osob. Je třeba počítat s tím, že podle vývoje epidemické situace se mohou tato pravidla  měnit, může dojít k zpřísňování i k rozvolňování opatření. O plošných opatřeních je vždy veřejnost informována v médiích, informace o změnách pravidel bude samozřejmě zákonným zástupcům zasílat i škola, stejně jako v minulém školním roce.

Hlavní pravidla platná od začátku školního roku:

 • zvýšená hygiena, důkladný úklid a dezinfekce prostor školy
 • úprava organizace výuky, stravování i ostatního provozu školy tak, aby se minimalizovalo setkávání různých skupin
 • provoz školní družiny je upraven tak, aby byla v maximální míře zajištěna homogenita skupin, z tohoto důvodu není otevřena ranní družina, žáci 1. stupně ale mohou do školy přicházet již od 7.30, škola zajišťuje dohled nad žáky
 • školní družina odpoledne funguje do 16.30, oddělení se nespojují
 • žáci dodržují ve zvýšené míře hygienická pravidla, důraz je kladen především na důkladné mytí rukou po příchodu do školy i opakovaně během pobytu ve škole, podle potřeby provádí dezinfekci, důležitá je i respirační hygiena a důsledné dodržování dalších hygienických pravidel
 • ochranu nosu a úst nosí žáci i další osoby v prostorách školy podle platných opatření, jsou možné výjimky ze zdravotních důvodů (tyto případy je třeba řešit individuální domluvou mezi zákonnými zástupci a školou, nutné je lékařské potvrzení)
 • testování na onemocnění covid-19 probíhá podle aktuálně platných opatření 
 • žák s příznaky infekčního onemocnění se nemůže účastnit výuky, zůstává v domácím léčení, žák s nařízenou karanténou nebo izolací se nemůže účastnit výuky
 • pokud se příznaky onemocnění objeví v době pobytu žáka ve škole (školní družině), jsou zákonní zástupci vyzváni, aby si žáka co nejdříve vyzvedli, žák na jejich příchod čeká v izolační místnosti, zákonní zástupci kontaktují dětského praktického lékaře a konzultují s ním další postup
 • pohyb třetích osob (včetně zákonných zástupců) v prostorách školy je omezen, při pobytu v prostorách školy musí všechny osoby dodržovat platná pravidla, osoby s příznaky onemocnění, osoby s nařízenou karanténou nebo izolací nesmí vstoupit do prostor školy
 • v případě karanténních opatření či uzávěry školy se využívá distanční výuka podle pravidel stanovených školským zákonem, na distanční výuku může být třída převedena také v případě, kdy se vyčkává na potvrzení výskytu onemocnění ve třídě (ověření podezřelého výsledku testu)

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content