Pomůcky pro 2. stupeň – školní rok 2021/2022

PRACOVNÍ SEŠITY

Škola objedná pracovní sešity hromadně, což je pro rodiče jednodušší i cenově výhodnější. Částku za všechny pracovní sešity budou vybírat třídní učitelé najednou, žáci obdrží celý balíček pracovních sešitů po zaplacení celkové částky. Pracovní sešity pro výuku cizích jazyků nejsou v tomto balíčku zahrnuty, škola je zajistí, ale peníze budou vybírat zvlášť vyučující cizích jazyků.

6. – 8. ročník celkem 476,- Kč

Pracovní sešity pro výuku českého jazyka (Hravá čeština, Hravá literatura), občanské výchovy, přírodopisu a matematiky (aritmetika, geometrie)

9. ročník celkem 716,- Kč

Pracovní sešity pro výuku českého jazyka (Hravá čeština, Hravá literatura), občanské výchovy, přírodopisu a matematiky (aritmetika, geometrie), Přijímačky v pohodě (sada cvičebnic z českého jazyka a matematiky a e-learningový kurz – viz informační leták, který přinesou děti ze školy)

 

DALŠÍ POMŮCKY

Sešity, psací a rýsovací potřeby apod. – vyučující sdělí žákům v úvodních hodinách

Potřeby na výtvarnou výchovu – škola zajistí pomůcky hromadně, vyučující sdělí rodičům částku, kterou budou od žáků na výtvarné potřeby vybírat.

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content