Pomůcky pro 2. stupeň – školní rok 2021/2022

PRACOVNÍ SEŠITY

Škola objedná pracovní sešity hromadně, což je pro rodiče jednodušší i cenově výhodnější. Částku za všechny pracovní sešity budou vybírat třídní učitelé najednou, žáci obdrží celý balíček pracovních sešitů po zaplacení celkové částky. Pracovní sešity pro výuku cizích jazyků nejsou v tomto balíčku zahrnuty, škola je zajistí, ale peníze budou vybírat zvlášť vyučující cizích jazyků.

6. – 8. ročník celkem 476,- Kč

Pracovní sešity pro výuku českého jazyka (Hravá čeština, Hravá literatura), občanské výchovy, přírodopisu a matematiky (aritmetika, geometrie)

9. ročník celkem 716,- Kč

Pracovní sešity pro výuku českého jazyka (Hravá čeština, Hravá literatura), občanské výchovy, přírodopisu a matematiky (aritmetika, geometrie), Přijímačky v pohodě (sada cvičebnic z českého jazyka a matematiky a e-learningový kurz – viz informační leták, který přinesou děti ze školy)

 

DALŠÍ POMŮCKY

Sešity, psací a rýsovací potřeby apod. – vyučující sdělí žákům v úvodních hodinách

Potřeby na výtvarnou výchovu – škola zajistí pomůcky hromadně, vyučující sdělí rodičům částku, kterou budou od žáků na výtvarné potřeby vybírat.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content