Vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny je paní Helena Stohanzlová

telefon: 271 734 072

jidelna@lobkovicovo.cz

PLATBY ZA OBĚDY – školní jídelnu:

  • variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ
  • číslo účtu ŠJ Lobkovicovo   35 – 2000787359/0800

Další články:

Skip to content