Září

zelené oddělení

Září v zelené družině odstartovalo, jak jinak než sportovně překážkovou dráhou. Zúčastnili jsme se akce TERIBEAR hýbe Prahou. Stihli jsme i olympijský trojboj a zasportovali jako Zátopkovi. fotogalerie:

červené oddělení

V září děti do červené družiny přivítal medvídek, který našim prvňáčkům rozdal drobné dárečky a kamarádi z druhé třídy předali ozdobné placky. Také jsme si zasportovali a zasoutěžili v běhu, skoku a hodu. Poslední středu v měsíci jsme se vydali na náš první společný výlet do Atria na Žižkově, kde jsme si mohli vyzkoušet vyrobit svá umělecká díla a stát se tak opravdovými mistry. fotogalerie: 

fialové oddělení

Měsíc září jsme začali charitativním během – TERIBEAR a přispěli tak na pomoc týraným dětem, potom jsme přivítali naše nové kamarády z červené družiny, zasportovali jsme si jako Zátopkovi – běh, hod oštěpem a navštívili jsme interaktivní výstavu ,,Proč umění“ v Atriu, Prahy 3. fotogalerie:

žluté oddělení

V září jsme se trošku rozpohybovali. Měli jsme sportovní týden. Děti skákaly z místa, běhaly na 50 m a házely basketbalovým míčem. Některé děti se účastnily charitativního běhu TERIBEAR na Letné. Vyzkoušeli jsme si také jednoduchou výtvarnou techniku monotyp. fotogalerie:

oranžové oddělení

V měsíci září proběhlo seznámení s novou družinou, běh TERIBEAR a soutěžení v hodu basketbalovým míčem a skoku z místa. Vyrábění růžiček z lístků a hraní na hřišti i ve třídě. fotogalerie:

modré oddělení

Modré oddělení v září hodně sportovalo. Zvládli jsme překážkovou dráhu, trojboj, zaběhali jsme si s TERIBEAR a nakonec jsme si zasportovali jako Zátopkovi. fotogalerie:

bílé oddělení

V bílém oddělení jsme zahájili školní rok seznamovacími hrami a hrami na prohlubování přátelských vztahů. Proběhlo přivítání prvňáčků ve školní družině a zahájili jsme roční projekt „Stroj času“. Společně jsme vyráběli dekorace soviček a podzimní listy. Téma na září bylo Pravěk, povídali jsme si o tom, jak lidé v pravěku žili, jaké nástroje používali a co jedli. V rámci tohoto tématu jsme vyráběli odlitky druhohorních zkamenělin a zahráli si hru lovci mamutů. Společně jsme si povídali o Svatém Václavovi a každý si ve družině vyrobil Svatováclavskou korunu. fotogalerie:

 

 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content