Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2028

Schválený rozpočet na rok 2023 včetně jeho aktualizace a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 až 2028 za všechny zřízené příspěvkové organizace byl zveřejněn na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 3, čímž byla splněna podmínka zveřejnění daná zákonem č. 250/2000 Sb., § 28a. Stejným způsobem byl zveřejněn i návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočet příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 na období 2024 – 2028

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content