Modernizace odborných učeben a rozvoj polytechniky v ZŠ a MŠ Lobkovicovo

Cílem je modernizovat učebnu a přípravnu chemie v ZŠ za účelem rozvoje přírodních věd oboru chemie s možností využití i v přírodovědě/biologii a modernizovat polytechnickou učebnu v MŠ za účelem rozvoje polytechnických dovedností pro rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content