Balíček Pražana 2023/2024 – balíček finanční úlevy

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Naše škola je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana, který pokračuje i ve školním roce 2023/2024. Podmínky jsou stejné jako v minulém školním roce, aktualizované jsou samozřejmě termíny podávání žádostí a také formuláře  žádostí.

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

 • Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách
 • Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách
 • Družiny zdarma – na základních školách

nebo

 • Příspěvek z fondu solidarity – finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky atd.).

O úlevu můžete požádat pokud: 

 1. Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 2. Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 3. Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
  • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
  • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • pobíráte přídavek na dítě,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • čelíte exekuci/insolvenci,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 22. 9. 2023 doručte vyplněnou žádost o úlevy na stravném, školném a platbě za družinu do kanceláře školy (na pracovišti Lobkovicovo nebo na pracovišti Perunova). Žádost o příspěvek z fondu solidarity je možné podávat průběžně podle konání příslušné školní akce (např. školy v přírodě)

Před podáním žádosti si prosím přečtěte pravidla pro podávání žádostí ve směrnici.

Žádosti ke stažení: 

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině (ZDE).
Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období od 1. 10. 2023 do konce školního roku 2023/24 (platby za měsíc září 2023 hradí rodiče sami).

Žádost o Příspěvek z Fondu solidarity (ZDE).
Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Může být podávána průběžně.

Ředitelka školy Vás do 1. 10. 2023 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu snížena nebo prominuta úplata ve školním roce 2023/2024. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Podrobnější informace naleznete také na stránkách Pomoc Pražanům (praha.eu)

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. 

 

Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení zde:

BALÍČEK rodiče – děti pravidla žádosti

Pomoc Pražanům – SMĚRNICE pro Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content