Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkční období stávajících členů školské rady končí 30. 6. 2024, z toho důvodu je třeba uspořádat podle § 167 školského zákona volby do školské rady.  Ve  volbách budou voleni dva zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Lobkovicovo a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Perunova. Ve volbách mohou kandidovat samozřejmě i zákonní zástupci, kteří kandidovali v podzimních  doplňovacích volbách.

Své návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců zasílejte e-mailem na pracovišti Lobkovicovo zástupkyni ředitelky Střeštíkové (strestikova@lobkovicovo.cz), na pracovišti Perunova zástupkyni ředitelky Freyové (vera.freyova@perunka.cz). Návrhy je možné podávat do 7. 4. 2024
Návrh na kandidáta by měl obsahovat:

  • jméno a kontaktní údaje navrhovatele,
  • jméno navrhovaného,
  • stručné zdůvodnění návrhu
  • podpis navrhovatele.

POKUD JSTE OCHOTNI PRACOVAT VE ŠR, MŮŽETE NOMINOVAT I SEBE!

Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna  dne 8. 4. 2024 v budově školy a na webových stránkách školy.

 Termín  voleb je vyhlášen takto:

  • na pracovišti Lobkovicovo dne 23. 4. 2024 v době konání třídních schůzek,
  • na pracovišti Perunova 30. 4. 2024 v době třídních schůzek.

Zákonní zástupci každého žáka mají vždy jeden hlas,  je možné odevzdat za každého žáka jen jeden hlasovací lístek.

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY (rozklikněte)

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content