Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu. Školský obvod spádové školy stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou, školské obvody v Praze stanovuje vyhláška o školských obvodech schválená zastupitelstvem hl. m. Prahy (v aktuálním znění vyhláška platná od 1. 4. 2024). V současné době se připravuje nové znění vyhlášky, ve kterém může dojít k menším úpravám spádové oblasti školy. V případě, že změny nastanou, budeme tuto informaci aktualizovat.

Jak funguje školský obvod (spádová oblast):

  • Při zápisu k povinné školní docházce (do 1. třídy) je ředitel základní školy povinen přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (v případě cizinců bez trvalého pobytu v ČR se jedná o žáky s pobytem v příslušném školském obvodu).
  • Rodič (zákonný zástupce) může zvolit pro dítě jinou než spádovou školu.
  • Obecní úřad předává škole v předstihu před zápisem k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je škola spádová a které by měly být v daném roce zapsány.
  • Spádová škola ověřuje, zda všechny děti z jejího školského obvodu, u kterých nastala povinnost školní docházky, byly přihlášeny k povinné školní docházce. 
  • Při přijímání dětí do přípravné třídy se uplatňuje kritérium spádovosti také, pokud by počet uchazečů přesáhl kapacitu přípravné třídy – viz Kritéria pro přijímání do přípravné třídy (rozklikněte ZDE)
  • Školský obvod je jen jeden, společný pro obě pracoviště školy, nijak se dále nedělí.

Školský obvod (spádová oblast) školy Spádová oblast 2024

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content