Volby do školské rady – duben 2024

Vážení rodiče, 

volby se uskuteční v prostoru školy k tomu určeném, odděleně na obou pracovištích v průběhu třídních schůzek.

pracoviště Lobkovicovo – 23. 4. 2024 od 16:00 do 19:00 hodin
pracoviště Perunova – 30. 4. 2024 od 16:00 do 19:00 hodin

Ve  volbách budou voleni dva zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na pracovišti Lobkovicovo a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na pracovišti Perunova.

Kandidáti – pracoviště Lobkovicovo

Ing. Jana Dubenská

PhDr. Kateřina Divišová

Mgr. Lenka Jandáková

Kandidáti – pracoviště Perunova

Mgr. Helena Ganická

RNDr. Monika Malichová

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content