Přijímací řízení do prvních tříd – informace o průběhu AKTUALIZOVÁNO

 

AKTUALIZOVÁNO – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, bohužel však v  tomto roce projevilo zájem o přijetí do 1. třídy tolik uchazečů, že není možné všechny zájemce přijmout. Škola má zaplněnou kapacitu a není možné otevřít v příštím školním roce více než tři první třídy. Bylo tedy nutné přistoupit k výběru mezi uchazeči podle daných kritérií. Bohužel i počet uchazečů, kteří splňují 1. kritérium, tedy trvalé bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, je vyšší, než je maximální kapacita tří prvních tříd, proto jsme museli přistoupit k výběru losováním. 

Dne 25. 4. 2024 proběhlo losování pořadí zapsaných uchazečů do prvních ročníků ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic pro školní rok 2024/2025. Přijato bude dle předem zveřejněných počtů 90 uchazečů, kteří byli vylosovaní v pořadí 1-90. Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. Do losování bylo zařazeno 119 uchazečů, kteří splnili první kritérium pro přijetí (trvalé bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy). 

Výsledky losování jsou uvedeny v PROTOKOLU O LOSOVÁNÍ (ZDE). Uchazeči jsou uvedeni pod registračními čísly, která jim byla přidělena při zápisu.


 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předem bych Vám chtěla poděkovat, že jste si při podání přihlášky ke vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. Ráda bych Vás informovala o průběhu přijímacího řízení do prvních tříd, které probíhá na základě Vámi podaných přihlášek.

Na naší škole budeme v příštím školním roce opět otevírat 3 první třídy, celková maximální kapacita těchto tříd je 90 dětí, počet přijatých dětí ani tříd není možné navýšit, kapacita celé školy tak bude zcela naplněna.

Škola při přijímání do 1. ročníku postupuje podle předem stanovených kritérií.

Vzhledem k tomu, že se do školy přihlásilo více spádových dětí než je možné přijmout , nelze v tuto chvíli přijmout všechny přihlášené spádové děti. O jejich přijetí bude nutné rozhodnout formou losování. Losování proběhne dne 25. 4. 2024 za přítomnosti zástupců Školské rady a odboru školství MČ Praha 3.

Vážení rodiče,

mezi přihlášenými spádovými dětmi bylo více než 20 dětí, které byly u zápisu ve více školách. Aby bylo možné co nejdříve rozhodnout o přijetí dětí do naší školy, žádám tímto rodiče dětí, které byly u více zápisů, případně již jsou přijaty na jinou školu a rozhodnou se pro ni, aby nám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili (vzali svoji žádost o přijetí na naši školu zpět), nejlépe e-mailem na: skola@lobkovicovo.cz. 

                                                       Děkuji

Mgr. Naděžda Hrebíková
ředitelka školy

 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content