Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím a dobrovolníkům z řad rodičů, učitelů a žáků, zapojených do realizace slavnosti. Zejména pak členkám Klubu a dalším aktivním rodičům, kteří se celý rok podílejí na jeho činnosti.

Velmi oceňujeme i ochotu žáků-dobrovolníků stěhovat stoly, lavice, obsluhovat stanoviště a občerstvení – bez Vašeho přičinění už si slavnost nedovedeme představit!

Poděkování také patří všem, kteří přispěli do fondu Klubu, letos se vybralo 11 150 Kč. Díky!

Přejeme všem příjemné léto a na podzim se opět těšíme na shledanou!

Za Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

Lenka Jandáková

 

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content