Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Přestup z jiné základní školy

Zákonný zástupce žáka může požádat o přestup dítěte na jinou základní školu, přestup povoluje ředitel té školy, na kterou chce žák přestoupit, jemu se tedy

Jak přihlásit dítě do přípravné třídy

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které

Přípravné třídy

V naší škole fungují dvě přípravné třídy základní školy, jedna na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhá na pracovišti v Perunově ulici. Přípravné třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2024. Více informací k podávání žádostí o přijetí ke vzdělávání, o průběhu zápisu a

Skip to content