Postup při výskytu černého kašle ve třídě

Vážení rodiče,Hygienická stanice hlavního města Prahy informovala školu o postupu v případě výskytu černého kašle ve třídě a požádala nás, abychom Vám tuto informaci předali: Pokud

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. tříd proběhne v termínu 10. a 11. dubna 2024, v době od 8.00 do 18.00.  K ZÁPISU MUSÍ PŘIJÍT VŠECHNY

Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkční období stávajících členů školské rady končí 30. 6. 2024, z toho důvodu je třeba uspořádat podle § 167 školského zákona volby do školské

Složení školské rady

Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce: PhDr. Kateřina Divišová,  předsedkyně Školské rady, pracoviště Lobkovicovo Ing. Jana Dubenská, pracoviště Lobkovicovo Mgr. Helena Ganická, pracoviště Perunova

Zápisy z jednání Školské rady

Školní rok 2023/2024 9. 1. 2024   Školní rok 2020/2021 26. 1. 2021 Školní rok 2019/2020 14. 11. 2019 Starší zápisy 15. 5. 2018 12.

Skip to content