Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 12. dubna

Od pondělí 12. dubna do odvolání platí následující:  Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole  pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor   žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška  žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními[…]

Informace k testování žáků na onemocnění covid-19

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost škol zajistit testování zaměstnanců i žáků, pro žáka platí, že  je nezbytnou podmínkou pro účast na prezenční výuce to, že se podrobí preventivnímu testování s negativním výsledkem.  Pokud se žák neúčastní prezenční výuky proto, že se[…]

Povinné testování uchazečů při přijímacích zkouškách na střední školy

Ministerstvo školství vydalo na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví dodatek, který se týká přijímacího řízení na střední školy, a to z 5., 7. i 9. ročníku. Pro přijímací zkoušky tedy platí: Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen[…]

Prev-Centrum nabízí službu vzdálené podpory

V rámci služby je nabízena konzultace a podpora dětem, rodičům i pedagogům. Děti mohou využít služeb v případě že: ·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku ·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu[…]

Online setkání s rodiči předškoláků (online den otevřených dveří)

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci bohužel nemůžeme uspořádat obvyklý den otevřených dveří ani další akce pro předškoláky a jejich rodiče. Proto jsme připravili alespoň jakýsi virtuální den otevřených dveří – online setkání s rodiči. Na této schůzce se můžete[…]

Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče předškolního věku Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky Školní zralost a připravenost dítěte na zahájení školní docházky Další informace a doporučení naleznete také na webu SpoluDoma.cz, který pro rodiče[…]