Cena obědů

CENY stravování OD 1. ZÁŘÍ 2019: MŠ – mateřská škola STRAVA pro celodenní docházku       39,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, přesnídávka 7,- Kč) ZŠ – základní škola  OBĚD                                                                                      žáci 7 – 10 let 29,- Kč žáci 11 –[…]

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2027 za všechny zřízené příspěvkové organizace byl rovněž jako v loňském roce zveřejněn na internetových stránkách Úřadu městské části, čímž byla splněna podmínka zveřejnění daná zákonem č.[…]