Aktuální informace k výuce v souvislosti s karanténními opatřeními

ČLÁNEK JE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁN A AKTUALIZOVÁN V tomto článku uvádíme základní informace, konkrétní a podrobnější informace jsou vždy zasílány rodičům žáků, kterých se opatření týkají, nebo kteří by se mohli setkat s rizikovým kontaktem.   20. ledna: Bylo potvrzeno onemocnění[…]

Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním příznivcům školy klidné Vánoce a do nového roku 2022 zdraví, štěstí, pohodu a dostatek sil a optimismu

  K přání se kromě všech pracovníků školy připojují i děti a žáci, za všechny přidáváme PF 2022, které vytvořil žák 8. ročníku Martin Dušek:

Třídní schůzky

Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí školního roku jsme s ohledem na protiepidemická opatření připravili následovně: Společná schůzka rodičů žáků třídy s třídním učitelem online – proběhne ve dvou možných termínech 16. nebo 18. listopadu, termín a čas upřesní třídní učitel[…]