stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 a končí ve čtvrtek 30. června 2022.

PRÁZDNINY:

Podzimní prázdniny  – středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny  – od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022
 – vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny  – pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny (Praha 3)  – od pondělí 7. března 2022 do neděle 13. března 2022
Velikonoční prázdniny  – čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem)
Hlavní prázdniny  – od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO:

pondělí 27. září 2021

pátek 8. října 2021 – jen pracoviště Lobkovicovo (parlamentní volby)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KLASIFIKACE a další akce: 

Třídní schůzky a další akce, na kterých dochází k setkávání většího množství lidí (např. den otevřených dveří) se budou konat pouze v případě, že to bude s ohledem na epidemickou situaci a podle platných opatření možné. Informace o konání těchto akcí budou zveřejněny na webových stránkách školy, nebo budou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím Školy OnLine a hromadně zasílaných zpráv. Třídní schůzky či setkání pro rodiče budoucích prvňáčků se mohou v případě potřeby konat i on-line.

1. září 2021
 – informační schůzka pro 1. třídy a pro přípravné třídy
14. září 2021
 – třídní schůzky na pracovišti Lobkovicovo 
21. září 2021  – třídní schůzky na pracovišti Perunova
16. listopadu 2021   – klasifikační porada (1. čtvrtletí)
25. ledna 2022  – klasifikační porada (1. pololetí)
31. ledna 2022  – vydání vysvědčení za 1. pololetí
12. dubna 2022  – klasifikační porada (3. čtvrtletí)
duben 2022 (bude upřesněno)  – zápis do 1. tříd
23. června 2022  – klasifikační porada (2. pololetí)
30. června 2022  – vydání vysvědčení za 2. pololetí

SBĚR PAPÍRU:

21. 9. 2021  – 23. 9. 2021
18. 1. 2022  – 20. 1. 2022
24. 5. 2022  – 26. 5. 2022
Skip to content