Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a končí v pátek 30. června 2023.

PRÁZDNINY:

Podzimní prázdniny  – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny  – od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023
 – vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny  – pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny (Praha 3)  – od pondělí 13. března 2023 do neděle 19. března 2023
Velikonoční prázdniny  – čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem)
Hlavní prázdniny  – od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO:

Perunova:

1. září a 2. září 2022 – rekonstrukční práce v budově

Lobkovicovo: 

23. září 2022 – komunální volby

13. ledna 2023 – prezidentské volby

(27. ledna 2023 jen v případě 2. kola prezidentských voleb)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KLASIFIKACE a další akce: 

Třídní schůzky a další akce, na kterých dochází k setkávání většího množství lidí (např. den otevřených dveří) se budou konat  v případě, že to bude s ohledem na epidemickou situaci a podle platných opatření možné. Pokud by se epidemická situace vyvíjela nepříznivě, uspořádáme tato setkání v online formě.

1. září 2022
 – informační schůzka pro 1. třídy a pro přípravné třídy Lobkovicovo
5. září 2022  – informační schůzka pro 1. třídy a pro přípravné třídy Perunova 
13. září 2022
 – třídní schůzky na pracovišti Lobkovicovo 
20. září 2022  – třídní schůzky na pracovišti Perunova
22. listopadu 2022   – klasifikační porada (1. čtvrtletí)
22. listopadu 2022 – třídní schůzky na pracovišti Lobkovicovo
29. listopadu 2022 – třídní schůzky na pracovišti Perunova
24. ledna 2023  – klasifikační porada (1. pololetí)
31. ledna 2023  – vydání vysvědčení za 1. pololetí
18. dubna 2023  – klasifikační porada (3. čtvrtletí)
18. dubna 2023 – třídní schůzky na pracovišti Lobkovicovo
25. dubna 2023  – třídní schůzky na pracovišti Perunova
duben 2023 (bude upřesněno)  – zápis do 1. tříd
26. června 2023  – klasifikační porada (2. pololetí)
30. června 2023  – vydání vysvědčení za 2. pololetí

SBĚR PAPÍRU:

Sběr papíru probíhá vždy ráno před začátkem vyučování na prostranství před budovou školy na náměstí Jiřího z Lobkovic.

20. 9. 2022  – 22. 9. 2022
17. 1. 2023  – 19. 1. 2023
23. 5. 2023  – 25. 5. 2023
Skip to content