Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, služby ŠPP zabezpečují výchovné poradkyně a školní metodička

Školní řády

Školní řád Klasifikační řád Školní řád a klasifikační řád jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy na pracovišti Lobkovicovo, a to v úředních

Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jeho smyslem je nabídnout žákům i rodičům  dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu

Skip to content