Konzultace s učiteli a vedením školy

Termín konzultace se stanovuje po vzájemné dohodě mezi zákonnými zástupci a pracovníky školy tak, aby se zohlednily časové možnosti zákonných zástupců, proto nejsou konzultační hodiny ve škole stanoveny pevně. Pokud tedy máte zájem o schůzku s kterýmkoliv pedagogem či ředitelkou školy, kontaktujte je prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine, e-mailem, telefonicky, případně písemně (např. přes notýsek, vzkaz předaný dítětem) a domluvte si termín schůzky.

V závažných a neodkladných případech je možná i schůzka bez předchozí domluvy, ale respektujte prosím skutečnost, že pracovníci školy mají i povinnosti, které nelze odložit (učitel nemůže vést jednání s rodiči v době, kdy má vyučovací hodinu, dozor, vede kroužek apod.), mohou být také z různých důvodů ve škole nepřítomni (např. účast na odborném vzdělávání, nemoc).

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content