Konzultace s učiteli a vedením školy

Termín konzultace se stanovuje po vzájemné dohodě mezi zákonnými zástupci a pracovníky školy tak, aby se zohlednily časové možnosti zákonných zástupců, proto nejsou konzultační hodiny ve škole stanoveny pevně. Pokud tedy máte zájem o schůzku s kterýmkoliv pedagogem či ředitelkou školy, kontaktujte je prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine, e-mailem, telefonicky, případně písemně (např. přes notýsek, vzkaz předaný dítětem) a domluvte si termín schůzky.

V závažných a neodkladných případech je možná i schůzka bez předchozí domluvy, ale respektujte prosím skutečnost, že pracovníci školy mají i povinnosti, které nelze odložit (učitel nemůže vést jednání s rodiči v době, kdy má vyučovací hodinu, dozor, vede kroužek apod.), mohou být také z různých důvodů ve škole nepřítomni (např. účast na odborném vzdělávání, nemoc).

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content