Přestup z jiné školy

Pokud máte zájem o přestup dítěte na naši školu, kontaktujte nejprve ředitelku školy. S ní si domluvíte osobní setkání, na kterém proberete všechny související záležitosti, seznámíte se podrobněji se vzděláváním na naší škole, ředitelka zodpoví vaše dotazy. Vysvětlí vám také, jaké dokumenty máte ke své žádosti přiložit (může se lišit podle konkrétní situace).

Náležitosti přestupu žáka z jedné školy na druhou upravuje Školský zákon. O přestupu rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Formulář žádosti je ke stažení v sekci Dokumenty školy. Vyplněnou žádost (včetně čestného prohlášení) s požadovanými dalšími doklady předejte ředitelce školy. Jestliže ředitelka školy žádosti vyhoví, informuje o tom ředitele školy, z níž žák přestupuje.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content