Přestup z jiné školy

Pokud máte zájem o přestup dítěte na naši školu, kontaktujte nejprve ředitelku školy. S ní si domluvíte osobní setkání, na kterém proberete všechny související záležitosti, seznámíte se podrobněji se vzděláváním na naší škole, ředitelka zodpoví vaše dotazy. Vysvětlí vám také, jaké dokumenty máte ke své žádosti přiložit (může se lišit podle konkrétní situace).

Náležitosti přestupu žáka z jedné školy na druhou upravuje Školský zákon. O přestupu rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Formulář žádosti je ke stažení v sekci Dokumenty školy. Vyplněnou žádost (včetně čestného prohlášení) s požadovanými dalšími doklady předejte ředitelce školy. Jestliže ředitelka školy žádosti vyhoví, informuje o tom ředitele školy, z níž žák přestupuje.

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content