Anglický jazyk – zkoušky Cambridge

Vážení rodiče a přátelé školy,
na začátku nového školního roku 2017/2018 chci nejprve informovat o tom, že všichni kandidáti zkoušek Cambridge, které probíhaly v červnu, uspěli. K tomu lze jen dodat: Gratulujeme!!! Jsme  „jen“ základní škola a přesto jsou mezi našimi žáky tací, kteří získali certifikáty s vyznamenáním a dosáhli i na úroveň FCE. Těší mne, že výuka a mimoškolní aktivity zaměřené na zlepšení jazykových dovedností nesou takové výsledky.

I letos tradičně připravujeme Večer anglického čtení, pokračujeme ve spolupráci s Cambridge jako přípravné centrum zkoušek, chystáme další zájezd do Velké Británie (na jaře roku 2018) a samozřejmě využijeme každé nabídky zajímavých aktivit knihkupectví Oxford bookshop  a dalších vzdělávacích  institucí.
Dále bych se ráda zmínila i tom, že v současné době probíhá výuka angličtiny s učebnicemi řady Happy Street (3. a 4. ročníky) a Project, fourth  edition (5. a 9. ročníky), k jejichž výbavě automaticky patří  elektronické učebnice a široký výběr doplňkových materiálů, včetně těch digitálních. Žáci mají, mimo jiné, umožněno procvičovat  pestrý výukový materiál online.Závěrem bych ráda popřála všem hodně zdraví, síly a trpělivosti do nového školního roku.

Mgr. Martina Korešová

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content