Anglický jazyk

Vážení rodiče a přátelé školy,
na začátku nového školního roku 2017/2018 chci nejprve informovat o tom, že všichni kandidáti zkoušek Cambridge, které probíhaly v červnu, uspěli. K tomu lze jen dodat: Gratulujeme!!!

Jsme  „jen“ základní škola a přesto jsou mezi našimi žáky tací, kteří získali certifikáty s vyznamenáním a dosáhli i na úroveň FCE. Těší mne, že výuka a mimoškolní aktivity zaměřené na zlepšení jazykových dovedností nesou takové výsledky.

I letos tradičně připravujeme Večer anglického čtení, pokračujeme ve spolupráci s Cambridge jako přípravné centrum zkoušek, chystáme další zájezd do Velké Británie (na jaře roku 2018) a samozřejmě využijeme každé nabídky zajímavých aktivit knihkupectví Oxford bookshop  a dalších vzdělávacích  institucí.
Dále bych se ráda zmínila i tom, že v současné době probíhá výuka angličtiny s učebnicemi řady Happy Street (3. a 4. ročníky) a Project, fourth  edition (5. a 9. ročníky), k jejichž výbavě automaticky patří  elektronické učebnice a široký výběr doplňkových materiálů, včetně těch digitálních. Žáci mají, mimo jiné, umožněno procvičovat  pestrý výukový materiál online.Závěrem bych ráda popřála všem hodně zdraví, síly a trpělivosti do nového školního roku.

Mgr. Martina Korešová

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content