Výsledky olympiády z Anglického jazyka

Výsledky obvodního kola

 

Kategorie I.A

– je určena žákům do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole

Kategorie II.A

– je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content