Přípravná třída Lvíčata

V posledních letech některé základní školy za pomoci zřizovatelů otevírají přípravné třídy.Také na naší škole přípravná třída funguje již několik let, a to na pracovišti v Perunově ulici. Podobně jako třídy mateřské školy má svůj název – Lvíčata. Třída je určena pro děti s odkladem školní docházky, slouží k systematické přípravě dětí, které mají specifické vzdělávací potřeby (jde zejména o následující potíže: snížená koncentrace pozornosti, snížená koncentrace pohybu, vady řeči, nerovnoměrný psychický vývoj, zdravotní oslabení, grafomotorické obtíže).  

Vzdělávací program, podle něhož probíhá vzdělávání dětí v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Celý školní rok mají Lvíčata rozdělen do jednotlivých tematických okruhů – podzim, zima, jaro a léto s integrovanými bloky jako např. Škola volá, Barvy podzimu, Paní Zima, Svátky jara, Hurá prázdniny. Do těchto bloků jsou zařazovány svátky a významné dny (Svatý Václav, Vánoce, Tři králové, Velikonoce, Měsíc knihy, Den Země, Filipojakubská noc, Den matek a otců, Letnice apod.).

Například teď v jarních měsících jsme se nejprve společně pustili do výzdoby třídy i chodeb v přízemí budovy velikonočními motivy. Vyráběli jsme vejce z kartonu a na ně pak malovali temperovými barvami květinové motivy, zvířátka, rozkvetlou louku či košíky s velikonoční výslužkou. V dubnu čekalo třídu Lvíčat krásné téma – Den  Země.  Lvíčata si připomněla, proč by měla chránit naši Zemi a jak mohou i ona šetřit životní prostředí a zdroje pitné vody. Např. proč by neměla téct voda z kohoutku, když si čistí zuby. Proč je třeba třídit odpad. Proč by měla používat obě strany papíru při kreslení apod. Nakonec Lvíčata vyrobila různé barvy popelnic na tříděný odpad, zazpívala si písničku o popelářích, vypracovala si pracovní listy a vyzdobila si v přízemí chodby síť svými výtvory. Na závěr měsíce dubna Lvíčata navštívila výstavu hraček, která se nachází v Grabově vile na Praze 8. Lvíčata se dozvěděla, s čím si hráli nejen naši babičky a dědečkové, ale i praprababičky a prapradědečkové. Také z jakých materiálů se dříve hračky vyráběly (kov, papír, dřevo, látka apod.).

S blížícím se závěrem školního roku, mohu s hrdostí ocenit jejich dlouhou cestu za  úspěchy. Lvíčata se prodrala divokou buší školního řádu. Naučila se režimu školního dne, seznámila se se svými staršími spolužáky nejen v rámci školní družiny, ale i společných školních aktivit (projekty Řecko, Masopust, Sportovní odpoledne, Den dětí). Zlepšila se slovní zásoba, vyjadřování, správné držení tužky, matematické představy, apod. Třída začala fungovat jako tým. Silnější pomáhají slabším, vládne tu harmonie, tolerance, spolupráce.

Lvíčata se po absolvování přípravné ročníku rozprchnou do různých základních škol. Věřím, že budou úspěšná a nadále si zachovají nadšení a snahu se vzdělávat a osvojovat si další dovednosti a prohlubovat znalosti.

Třídní učitelka Lvíčat   Alena Kostrbová

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content