Vstup rodičů do prostor školy

VÁŽENÍ RODIČE, dovolujeme si vám připomenout pravidla, která jsou zavedena z bezpečnostních a organizačních důvodů.

ŽÁDÁME VÁS o  jejich dodržování.

Děkujeme

VSTUP DO ŠKOLY

Vážení rodiče, rádi Vám podáme potřebné informace o Vašich dětech i o škole a umožníme Vám návštěvu školy za předpokladu dodržení následujících pravidel:

  • Návštěvu je třeba dohodnout s příslušným učitelem/ zaměstnancem vždy předem telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím ŠoL (např. omluvy, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace, návštěvy vedení školy…).
  • Při příchodu do školy na domluvenou návštěvu se vždy nahlaste paní vrátné.
  • Probíhá – li DOMLUVENÉ jednání s pedagogy ráno před vyučováním, je nutno opustit školu nejpozději v 7:55.
  • Přijdete-li neohlášeni a budete na setkání trvat, vyčkejte laskavě ve vestibulu do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat (tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou  nezbytnou  činnost).
    Při nedodržení tohoto postupu má paní vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět.

Děkujeme, že respektujete TATO PRAVIDLA, která chrání zájmy vašich dětí a současně slouží k zajištění podmínek potřebných pro práci zaměstnanců .

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD  – NOVÝ REŽIM

Pokud si dítě nevyzvedávají rodiče, může odcházet samo, a to v čase uvedeném v zápisním lístku, případně jednorázově na základě písemné žádosti o uvolnění v uvedeném čase.

Pro vyzvedávání dětí z oddělení ŠD  osobami uvedenými v zápisním lístku je určeno komunikační zařízení ve vestibulu školy.

Rodiče zazvoní na příslušné oddělení, oznámí vychovatelce ŠD, které dítě si jdou vyzvednout a počkají na dítě ve vestibulu školy.

Vstup rodičů do prostor školy a před žákovskou jídelnu v suterénu školy není z bezpečnostních důvodů možný.

Děti by se měly naobědvat v klidu, proto je lze vyzvednout po obědě nejdříve v těchto časech:  12.15    NEBO   13.15

Vzhledem k odpolednímu zaměstnání je  možné odpoledne vyzvednout děti v těchto časech: 
11.45 – 13.30 
nebo 15.00 – 17.30  (ve středu 16.00 – 17.30).

Vzhledem k tomu, že případné vyzvedávání dětí mimo tuto dobu narušuje řízený program oddělení, je možné pouze po domluvě předem, a to z mimořádných či jinak nevyhnutelných a zdůvodnitelných důvodů.

 

 

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content