Žádosti, přihlášky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě

Odstoupení od žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání


UVOLŇOVACÍ LÍSTEK – ODCHOD ŽÁKA Z BUDOVY ŠKOLY V DOBĚ VYUČOVÁNÍ
Žádost o uvolnění z vyučování (na dobu 7 dnů a více)
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Žádost o vystavení náhradního vysvědčení

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Uvolňovací lístek ze školní družiny

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content