stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Žádosti, přihlášky

Žádosti, přihlášky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě

Odstoupení od žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání


UVOLŇOVACÍ LÍSTEK – ODCHOD ŽÁKA Z BUDOVY ŠKOLY V DOBĚ VYUČOVÁNÍ
Žádost o uvolnění z vyučování (na dobu 7 dnů a více)
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Žádost o vystavení náhradního vysvědčení

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Uvolňovací lístek ze školní družiny
Skip to content