Žádosti, přihlášky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě

Odstoupení od žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání


Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Žádost o vystavení náhradního vysvědčení

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Uvolňovací lístek ze školní družiny