Za tajemstvím Pražského hradu 2019

Děkuji všem, kteří se zúčastnili letošního kola dějepisné soutěže Za tajemstvím Pražského hradu. Nikomu se bohužel nepodařilo správně zodpovědět všech 24 otázek, což bylo podmínkou pro postup do druhého kola.

H. Černá

Správné odpovědi na soutěžní otázky