Setkání s rodiči žáků budoucích prvních tříd, rozdělení dětí do tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás zveme na první setkání s třídními učiteli budoucích prvních tříd, které se uskuteční dne 4. června 2019 v 16.30 hodin v kmenových třídách.

Děti byly rozděleny do tříd s přihlédnutím k možnostem školy, potřebám dětí, doporučení z MŠ a požadavkům rodičů takto:

PRVNÍ TŘÍDY  – ZÁŘÍ 2019

Těšíme se na vás!

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content