stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Setkání s rodiči žáků budoucích prvních tříd, rozdělení dětí do tříd

Setkání s rodiči žáků budoucích prvních tříd, rozdělení dětí do tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás zveme na první setkání s třídními učiteli budoucích prvních tříd, které se uskuteční dne 4. června 2019 v 16.30 hodin v kmenových třídách.

Děti byly rozděleny do tříd s přihlédnutím k možnostem školy, potřebám dětí, doporučení z MŠ a požadavkům rodičů takto:

PRVNÍ TŘÍDY  – ZÁŘÍ 2019

Těšíme se na vás!

Skip to content