stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
OŠETŘOVNÉ – AKTUALIZOVÁNO

OŠETŘOVNÉ – AKTUALIZOVÁNO

Potvrzený formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy zašleme rodičům elektronicky (e-mailem). O zaslání potvrzeného formuláře může rodič požádat e-mailem na adresu brozova@lobkovicovo.cz. Uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, datum narození a jméno zákonného zástupce, který o vydání žádá (nemusí být totožný s osobou, která o dítě pečuje).

Pokud zákonný zástupce nemůže komunikovat se školou elektronicky, může se domluvit na vydání potvrzení telefonicky na čísle +420 267 310 706, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 9.00 do 12.00.

Žádost o ošetřovné – ke stažení 

Aktualizovano –  Informace k ošetřovnému vydané Českou správou sociálního zabezpečení 

Skip to content