Výzkum COVIDADOL 2020

Výzkumné šetření s tímto názvem provádí expertní skupina psychologie zdraví (odborníci z oblasti psychologie a prevence) pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, probíhá ve všech krajích České republiky. Cílem výzkumu je zmapovat, jak žáci a studenti prožívali uzavření škol a výuku na dálku. Výsledky poslouží při plánování dalších opatření ve školství v případě další vlny epidemie koronaviru nebo v případě dalších mimořádných událostí. Výzkum probíhá formou online dotazníku, odkaz na dotazník jsme rozeslali na žádost expertního týmu žákům 5. – 9. ročníku a jejich rodičům ve zprávě v systému Škola OnLine a e-mailem. Vyplnění dotazníku je samozřejmě dobrovolné, záleží na každém žákovi a jeho rodičích, zda se do výzkumu zapojí a dotazník vyplní a odešle.

Další články:

McDonald´s Cup

Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna proběhl v areálu SARA Pražačka 25. ročník fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Obou turnajů se účastnilo 9

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu, V SOBOTU 20. dubna od 9:00 (v případě deště v neděli 21. 4.) na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme DŘEVĚNÝ

Skip to content