Telefonní kontakty na pracovníky školy

Telefonické spojení na učitele pracoviště Lobkovicovo je možné přes ústřednu 267 310 706, nejlépe v době přestávek.

Každý pedagogický pracovník pracoviště Lobkovicovo má e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@lobkovicovo.cz.

Telefonické spojení pro pracoviště v budově Perunova je 267 310 296, e-mailové adresy pedagogů ve tvaru jmeno.prijmeni@perunka.cz

Telefonní kontakty na pracovníky školy
Ředitelka školy
Mgr. Naděžda Hrebíková272734869hrebikova@lobkovicovo.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Božena Brožová267310706brozova@lobkovicovo.cz
Mgr. Zuzana Střeštíková267310706strestikova@lobkovicovo.cz
Zástupkyně ředitelky pro pracoviště Perunova 6
Mgr. Věra Freyová267310296 vera.freyova@perunka.cz
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání
Bc. Kateřina Jelínková271732264 katerina.jelinkova@perunka.cz
Výchovná poradkyně
kariérové poradenství
Mgr. Helena Černá267310706cerna@lobkovicovo.cz
Školní metodička prevence
Výchovná poradkyně
Mgr. Božena Brožová267310706brozova@lobkovicovo.cz
Hospodářka školy
Jana Bromová - LOB267310706 bromova@lobkovicovo.cz
Alena Dvořáková - PER267310296 alena.dvorakova@perunka.cz
Školní družina
Školní družina - LOB737853058 baladova@lobkovicovo.cz
Školní družina - PER723303312 anna.kafkova@perunka.cz
Školní jídelna
Školní jídelna - LOB271734072 stohanzlova@lobkovicovo.cz
Školní jídelna - PER271736212 vladimira.cerna@perunka.cz

Učitelé a vychovatelky – pracoviště Lobkovicovo

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content