Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo manuál k provozu škol a další dokumenty, které se týkají vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Tyto dokumenty obsahují pokyny a doporučení, která je třeba rozpracovat podle konkrétních podmínek jednotlivých škol, v tuto chvíli tedy připravujeme potřebná opatření a plánujeme provoz školy tak, aby byla zachována potřebná ochrana zdraví našich žáků (a jejich blízkých) i zaměstnanců, zároveň aby epidemie nemoci covid-19 a s ní související opatření  co nejméně negativně ovlivnily vzdělávání. Školní rok zahájíme 1. září v podstatě normálně, jen s některými organizačními úpravami a samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. O tom, stejně jako o všech dalších opatřeních, budeme informovat v nejbližších dnech.

Mgr. N. Hrebíková, ředitelka školy

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content