Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo manuál k provozu škol a další dokumenty, které se týkají vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Tyto dokumenty obsahují pokyny a doporučení, která je třeba rozpracovat podle konkrétních podmínek jednotlivých škol, v tuto chvíli tedy připravujeme potřebná opatření a plánujeme provoz školy tak, aby byla zachována potřebná ochrana zdraví našich žáků (a jejich blízkých) i zaměstnanců, zároveň aby epidemie nemoci covid-19 a s ní související opatření  co nejméně negativně ovlivnily vzdělávání. Školní rok zahájíme 1. září v podstatě normálně, jen s některými organizačními úpravami a samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. O tom, stejně jako o všech dalších opatřeních, budeme informovat v nejbližších dnech.

Mgr. N. Hrebíková, ředitelka školy

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content