Podávání návrhů kandidátů na členy školské rady

Vážení rodiče,

24. 11. 2020 se uskuteční volby do školské rady, žádáme vás o podávání návrhů kandidátů na členy ŠR – zástupce nezletilých žáků, a to písemně (e-mailem) k rukám členek volebního orgánu
– Mgr. Zuzany Střeštíkové (pracoviště Lobkovicovo), strestikova@lobkovicovo.cz
– Mgr. Věry Freyové (pracoviště Perunova), vera.freyova@perunka.cz
nejpozději do 16. 10. 2020.
Návrhy můžete zasílat také ředitelce školy – Mgr. Naděždě Hrebíkové, hrebikova@lobkovicovo,cz 
Počet členů ŠR je stanoven takto: celkem 9 členů – 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedag. pracovníků, 3 zástupci nezletilých žáků, z toho z odloučeného pracoviště v Perunově ulici vždy 1/3 členů.

Návrh na kandidáta by měl obsahovat:

  • jméno a kontaktní údaje navrhovatele,
  • jméno navrhovaného,
  • stručné zdůvodnění návrhu
  • podpis navrhovatele.

POKUD JSTE OCHOTNI PRACOVAT VE ŠR, MŮŽETE NOMINOVAT I SEBE!

Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna nejpozději dne 24. 10. 2020 v budově školy a na webových stránkách školy.

 

Děkujeme

Další články:

Skip to content