Dopis rodičům k distanční výuce

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za spolupráci při zjišťování podmínek žáků školy pro distanční výuku. Pokud jste ještě své odpovědi na tento dotazník neodeslali, najděte si prosím na jeho vyplnění chvilku času a odpovědi odešlete do čtvrtka 1. října. 

I my ve škole vnímáme, že pro nikoho z nás není současná situace lehká, musíme se vyrovnávat s řadou nových skutečností, distanční vzdělávání je jednou z těchto novinek. O tom, že by mohla být taková forma výuky zavedena, se hovoří, ne vždy je ale asi zcela jasné, jak by taková výuka měla vypadat. Na případné zavedení distanční výuky se ve škole připravujeme, před několika dny vydalo ministerstvo školství také příslušný metodický materiál. Připravili jsme pro Vás informační leták, ve kterém najdete základní informace k distančnímu vzdělávání. Text letáku je rozčleněn formou otázek a odpovědí, abyste v něm snadněji mohli najít informace, které Vás zajímají. Další dotazy Vám rádi zodpovíme. 

Nemůžeme samozřejmě předvídat kdy a v jakém rozsahu bude distanční výuka zavedena (a zda vůbec), na základě metodického pokynu, doporučení odborníků i zkušeností z jarní distanční výuky se však snažíme na tuto možnost výuky připravit co nejlépe. Kromě doplňování materiálního vybavení, proškolování pedagogů či plánování postupů podle podmínek školy patří k přípravě právě i zjišťování podmínek žáků. Z dosavadních výsledků dotazníkového zjišťování vyplývá, že většina žáků má podmínky pro on-line výuku, ovšem se synchronní výukou by mohla mít velká část žáků problémy. To samozřejmě vezmeme v úvahu při plánování konkrétní podoby výuky, stejně jako to, že někteří žáci materiální podmínky pro on-line výuku nemají vůbec. Pro on-line výuku budeme využívat především nástroje Microsoft Office 365, které všichni žáci školy mohou v rámci školní licence zdarma využívat, pro rodiče to tedy neznamená žádnou finanční zátěž, není nutné ani nic instalovat, potřeba je jen připojení k internetu. Všichni žáci školy se učí v tomto prostředí pracovat ve škole, a to nejen kvůli přípravě na možnou výuku na dálku. Současnou situaci vnímáme především jako příležitost k tomu, abychom vzdělávání posunuli dále, nástroje pro digitální vzdělávání ve větší míře zapojujeme do výuky. 

Vážíme si dosavadní dobré spolupráce s Vámi při vzdělávání Vašich dětí a jsme přesvědčeni, že díky této dobré spolupráce zvládneme zajistit i za ztížených podmínek současné doby dětem kvalitní vzdělávání, které potřebují pro svůj budoucí úspěšný život. 

 

Kolektiv pedagogických pracovníků školy 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content