ZMĚNA – PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA OD 14. 10.

Na základě Krizového opatření o omezení provozu škola školských zařízení od 14. října do 1. listopadu, které vydala vláda, se mění výuka v měsíci říjnu takto:

  • od 14. do 23. října probíhá povinná distanční výuka pro všechny žáky školy
  • 26.  a 27. října je škola uzavřena vládním opatřením
  • 28. října – státní svátek
  • 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny

Distanční výuka je organizována s pomocí Školy OnLine a Teams (Office 365) takto: 

  • V rozvrhu žáka v ŠOL jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí TeamsPokud se žák nemůže k tomuto typu výuky připojit, pracuje podle pokynu vyučující/ho asynchronně nebo off -line. 
  • V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (případně off-line), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu.
  • Základní informace k distanční výuce uvádíme v rozvrhu žáka ve Škole OnLine, a to jako informace k výuce (modré kolečko s písmenem v rohu okénka pro vyučovací hodinu), zde je uvedeno stručně zadání. 
  • Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou Teams v týmu příslušného předmětu. 
  • Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících Teams, případně podle pokynů vyučujících jiným způsobem (zasílání e-mailem).
  • Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná, s ohledem na své podmínky se jí musí účastnit. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Další informace k distanční výuce najdete v tomto článku O distanční výuce pro rodiče 

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content