ZMĚNA – PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA OD 14. 10.

Na základě Krizového opatření o omezení provozu škola školských zařízení od 14. října do 1. listopadu, které vydala vláda, se mění výuka v měsíci říjnu takto:

  • od 14. do 23. října probíhá povinná distanční výuka pro všechny žáky školy
  • od 26. do 30. října jsou podzimní prázdniny

Distanční výuka je organizována s pomocí Školy OnLine a Teams (Office 365) takto: 

  • V rozvrhu žáka v ŠOL jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí TeamsPokud se žák nemůže k tomuto typu výuky připojit, pracuje podle pokynu vyučující/ho asynchronně nebo off -line. 
  • V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (případně off-line), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu.
  • Základní informace k distanční výuce uvádíme v rozvrhu žáka ve Škole OnLine, a to jako informace k výuce (modré kolečko s písmenem v rohu okénka pro vyučovací hodinu), zde je uvedeno stručně zadání. 
  • Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou Teams v týmu příslušného předmětu. 
  • Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících Teams, případně podle pokynů vyučujících jiným způsobem (zasílání e-mailem).
  • Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná, s ohledem na své podmínky se jí musí účastnit. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Další informace k distanční výuce najdete v tomto článku O distanční výuce pro rodiče 

One comment

  1. Pingback: ZMĚNA – PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA OD 14. 10.20 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Comments are closed.